سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فلسفه و منطق
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سؤالات طبقه بندی شده درس به درس فلسفه چهارم انسانیگروه بندی نشده
2سؤالات طبقه بندی شده درس به درس منطق پایه دهمگروه بندی نشده
3سؤالات طبقه بندی شده منطق گروه بندی نشده
4سؤالات طبقه بندی شده درس به درس 6-13 منطق سوم انسانیگروه بندی نشده
5سؤالات طبقه بندی شده درس به درس منطق سوم انسانیگروه بندی نشده
6سؤالات طبقه بندی شده درس به درس امتحانات نهایی فلسفه سوم انسانیفلسفه سوم
7سوالات_مفهومی_و_استاندارد_فلسفه_سومفلسفه سوم
8سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق دیماه95گروه تخصصی
9سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق شهریور95گروه تخصصی
10سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 95گروه تخصصی
11سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق سوم - خرداد 94گروه تخصصی
12سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق سوم - شهریور 94گروه تخصصی
13نمونه سوالات همکاران از فلسفه پیش دانشگاهی نوبت اول گروه تخصصی
14نمونه سوالات همکاران از فلسفه منطق سوم نوبت اول (نمونه دوم )گروه تخصصی
15نمونه سوالات همکاران از فلسفه منطق سوم نوبت اول (نمونه اول )گروه تخصصی
16فلسفه منطق دیماه 93فلسفه سوم
17فلسفه منطق خرداد93گروه تخصصی
18سوالات آزمون سراسری سال 93 (دفتر چه اختصاصی )گروه تخصصی
19فلسفه ومنطق شهریور 93گروه تخصصی
20سوالات کنکور سال 92 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
21سوالات کنکور سال 91 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
22سوالات کنکور سال 90 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
23نمونه سوالات درس به درس منطق سومگروه بندی نشده
24سوالات تستی درس به درس فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
25سوالات تستی درس به درس فلسفه سوم انسانی گروه تخصصی
26فلسفه ومنطق نوبت اول گروه تخصصی
27نمونه سؤال امتحانی درس منطق سوم انساني گروه تخصصی
28سوالات فلسفه ومنطق شهریور 92گروه تخصصی
29فلسفه و منطق (خرداد 92)گروه تخصصی
30منطق سوم انسانی (درس به درس )گروه تخصصی
31منطق سوم انسانی (تستی)گروه تخصصی
32فلسفه سوم انسانی (تستی)گروه تخصصی
33فلسفه سوم انسانی(درس به درس)گروه بندی نشده
34منطق سوم (نوبت اول تا اخر فصل هفتم )گروه تخصصی
35فلسفه و منطق خرداد91گروه تخصصی
36فلسفه ومنطق شهریور 91گروه تخصصی
37فلسفه پیش دانشگاهی نمونه سومگروه تخصصی
38فلسفه پیش دانشگاهی نمونه دومگروه تخصصی
39فلسفه پیش دانشگاهی نمونه اول گروه تخصصی
40فلسفه ومنطق دی ماه 90فلسفه سوم
41سوالات نهایی شهریور 1390گروه تخصصی
42سوالات نهایی خرداد1390گروه تخصصی
43نهایی فلسفه منطق دی ماه 89گروه تخصصی
44سوالات تستی پیش دانشگاهی گروه تخصصی
45سوالات تستی فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
46فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
47فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
48فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
49فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
50فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
51فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
52نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
53نمونه سوالات تستی منطق سوم گروه تخصصی
54فلسفه پیش دانشگاهی هماهنگ 87گروه بندی نشده