سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فلسفه و منطق
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق دیماه95گروه تخصصی
2سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق شهریور95گروه تخصصی
3سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق خرداد 95گروه تخصصی
4سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق سوم - خرداد 94گروه تخصصی
5سوال و پاسخنامه امتحان نهایی فلسفه و منطق سوم - شهریور 94گروه تخصصی
6نمونه سوالات همکاران از فلسفه پیش دانشگاهی نوبت اول گروه تخصصی
7نمونه سوالات همکاران از فلسفه منطق سوم نوبت اول (نمونه دوم )گروه تخصصی
8نمونه سوالات همکاران از فلسفه منطق سوم نوبت اول (نمونه اول )گروه تخصصی
9فلسفه منطق دیماه 93فلسفه سوم
10فلسفه منطق خرداد93گروه تخصصی
11سوالات آزمون سراسری سال 93 (دفتر چه اختصاصی )گروه تخصصی
12فلسفه ومنطق شهریور 93گروه تخصصی
13سوالات کنکور سال 92 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
14سوالات کنکور سال 91 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
15سوالات کنکور سال 90 (فلسفه ومنطق گروه تخصصی
16نمونه سوالات درس به درس منطق سومگروه بندی نشده
17سوالات تستی درس به درس فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
18سوالات تستی درس به درس فلسفه سوم انسانی گروه تخصصی
19فلسفه ومنطق نوبت اول گروه تخصصی
20نمونه سؤال امتحانی درس منطق سوم انساني گروه تخصصی
21سوالات فلسفه ومنطق شهریور 92گروه تخصصی
22فلسفه و منطق (خرداد 92)گروه تخصصی
23منطق سوم انسانی (درس به درس )گروه تخصصی
24منطق سوم انسانی (تستی)گروه تخصصی
25فلسفه سوم انسانی (تستی)گروه تخصصی
26فلسفه سوم انسانی(درس به درس)گروه بندی نشده
27منطق سوم (نوبت اول تا اخر فصل هفتم )گروه تخصصی
28فلسفه و منطق خرداد91گروه تخصصی
29فلسفه ومنطق شهریور 91گروه تخصصی
30فلسفه پیش دانشگاهی نمونه سومگروه تخصصی
31فلسفه پیش دانشگاهی نمونه دومگروه تخصصی
32فلسفه پیش دانشگاهی نمونه اول گروه تخصصی
33فلسفه ومنطق دی ماه 90فلسفه سوم
34سوالات نهایی شهریور 1390گروه تخصصی
35سوالات نهایی خرداد1390گروه تخصصی
36نهایی فلسفه منطق دی ماه 89گروه تخصصی
37سوالات تستی پیش دانشگاهی گروه تخصصی
38سوالات تستی فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
39فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
40فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
41فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
42فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
43فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
44فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
45نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی گروه تخصصی
46نمونه سوالات تستی منطق سوم گروه تخصصی
47فلسفه پیش دانشگاهی هماهنگ 87گروه بندی نشده